शेतकरी कामगार पक्षाची अधिवेशने आणि निवडलेले सरचिटणीस  

(4 वर्षांनी पक्षाचे राज्य अधिवेशन घेण्याचा प्रघात आहे. आणि या अधिवेशनात सरचिटणीसांची निवड केली जाते.)

अधिवेशन क्रमांक कालावधी ठिकाण निवडण्यात आलेले सरचिटणीस
पहिलेदि .५ , ६ सप्टेंबर १ ९ ४८ सोलापूर १ ) भाई शंकरराव शांताराम मोरे
दुसरे दि .२ ९ , ३० मे १ ९ ५० - दाभाडी ( जि.नाशिक ) २ ) भाई शंकरराव शांताराम मोरे
तिसरे १९ ५३ - सांगली ३ ) भाई र.के.खाडीलकर
चौथे दि .१७ ते २० जून १ ९ ५५ - लातूर ४ ) भाई उद्धवराव पाटील
पाचचे
दि .१५ ते १७ डिसेंबर १ ९ ५६ शेगाव ( जि.बुलढाणा ) ५ ) भाई दाजिबा देसाई
सहावे दि .२४ ते २६ जानेवारी १ ९ ५ ९ - नाशिकरोड ६ ) भाई दाजिबा देसाई
सातवेदि .२६ ते २८ मे १ ९ ६१ मोमिनाबाद ( आताचे आंबेजोगाई , जि . बीड )७ ) भाई जी.डी.लाड
आठवे दि .२ ९ मे ते १ जून १ ९ ६५ - पंढरपूर ( जि.सोलापूर ) ८ ) भाई दाजिबा देसाई
नववे दि .२८ फेब्रु . ते २ मार्च १ ९ ६ ९ - पोयनाड ( जि.रायगड ) ९ ) भाई एन.डी.पाटील
दहावे दि .१९ ते २१ मे १९ ७४ -
सांगली
१० ) भाई एन.डी.पाटील
अकरावे दि .१८ ते २० नोव्हेंबर १ ९ ७७ - कोल्हापूर

११ ) भाई एन.डी.पाटील
(१९ ७८ मध्ये पुलोद सरकारात एन.डी. पाटील मंत्री झाल्यामुळे पक्षाच्या नाशिकच्या चिटणीस मंडळाच्या बैठकीत निवड)नाशिक१२ ) भाई कृष्णराव धुळ
बारावे दि .२१ ते २३ जाने . १ ९ ८३ - अलिबाग १३ ) भाई दि.बा.पाटील
तेरावे दि .१३ ते १५ मे १ ९ ८८ -
( यात दि.बा.अनुपस्थित असतानाही त्यांची निवड कायम ठेवली)
तुळजापूर १४ ) भाई दि.बा.पाटील
(पुढे त्यांनी१९९२ ला सरचिटणीस पदाचा राजीनामा दिला असता पंढरपूर येथे झालेल्या शिबिरात सांगोला सुतगिरणीचे चेअरमन वसंतराव पाटील यांची निवड )पंढरपूर१५ ) भाई वसंतराव पाटील
चौदावे दि .२४ ते २६ नोव्हेंबर १ ९९ ५ - काटोल ( जि नागपूर ) १६ ) भाई एन.डी.पाटील
पंधरावे

दि .२ ९ ते ३१ मे १ ९९९ - परभणी १७ ) भाई एन.डी.पाटील
सोळावे

दि .६ ते ७ मार्च २०१० - नाशिक १८ ) भाई जयंत पाटील
सतरावे दि.2 ते 3 आॅगष्ट 2017 - औरंगाबाद 19) भाई जयंत पाटील