1. आमदार भाई जयंत पाटील, रायगड
 2. भाई अँड. राजेंद्र कोरडे, मुंबई
 3. भाई बाबासाहेब कारंडे, सोलापूर
 4. भाई चंद्रकांत गणपतराव देशमुख, सोलापूर
 5. भाई बाळासाहेब काटकर, सोलापूर
 6. भाई चिदानंद स्वामी, सोलापूर
 7. भाई अजित एकनाथ गावळे, सोलापूर
 8. भाई अँड. सचिन देशमुख, सोलापूर
 9. भाई बाळासाहेब पाटील, सोलापूर
 10. भाई प्रा.नानासाहेब लिगाडे, सोलापूर
 11. भाई अजितराव सुर्यवंशी, सांगली
 12. भाई अँड. आस्वाद पाटील, रायगड
 13. भाई विवेक पाटील, रायगड
 14. श्रीमती मिनाक्षीताई पाटील, रायगड
 15. आमदार भाई पंडीतशेठ पाटील, रायगड
 16. आमदार भाई बाळाराम पाटील, रायगड
 17. भाई शैलेंद्र मेहता, मुंबई
 18. भाई जे.एम.म्हात्रे, रायगड
 19. भाई सुरेश खैरे, रायगड
 20.  भाई हरचंद्र सिंह, रायगड
 21. भाई मनोज कुट्टी, रायगड
 22. भाई डी.एन.यादव, रायगड
 23. भाई आरीफ दाखवे, रायगड
 24.  भाई रोशन मारुती पाटील, रायगड
 25. भाई संपतराव पवार पाटील, कोल्हापूर
 26. भाई बाबासाहेब देवकर, कोल्हापूर
 27. भाई चंद्रशेखर पाटील, कोल्हापूर
 28. अँड. उज्वला बाबूराव कदम, कोल्हापूर
 29. भाई प्रा.टि.एस.पाटील, कोल्हापूर
 30. भाई दिलीपकुमार हिंदुराव जाधव, कोल्हापूर
 31.  भाई जनार्दन जाधव, कोल्हापूर
 32. भाई भरत रंगराव पाटील, कोल्हापूर
 33.  भाई एकनाथ सातप्पा पाटील, कोल्हापूर
 34.  श्रीमती चित्राताई गोळेगावकर, परभणी
 35.  भाई लक्ष्मणराव गोळेगावकर, परभणी
 36.  भाई किर्तीकुमार बुरांडे, परभणी
 37.  भाई रामदास जराते, गडचिरोली
 38.  भाई प्रदीप देशमुख, अकोला
 39.  भाई दिनेश मुर्लीधर काठोके, अकोला
 40.  भाई राहुल विरेंद्रबाबू देशमुख, नागपूर
 41. भाई मिलिंद कांबळे, नागपूर
 42.  भाई स्कर्मीश खडसे, वर्धा
 43. श्रीमती शर्मिला हंडे-जाधव, मुंबई
 44. भाई जनार्दन जंगले, मुंबई
 45. अँड. अमीना सय्यद शेख, मुंबई
 46. भाई जे.टी.शिंदे, नाशिक
 47. भाई मनिष बस्ते, नाशिक
 48. भाई संदिप दामोदर पागेरे, नाशिक
 49. भाई अशोक बनाजी बोराडे, नाशिक
 50. भाई पी.बी.गायधनी, नाशिक
 51. भाई कैलास पोपटराव गायधानी, नाशिक
 52. भाई विजयकुमार डुरेपाटील, सोलापूर
 53. भाई सुखदेव गायखे, नाशिक
 54. भाई राजाभाऊ पाटील, बेळगाव
 55. भाई विलास घाडी, बेळगाव
 56. भाई पोपटराव बोराडे पाटील, पुणे
 57. भाई नितीन बनसोडे, पुणे
 58.  भाई रवींद्र माधवराव पवार, पुणे
 59. भाई सागर आल्हाट, पुणे
 60. भाई एम.आर.जाधव, सातारा
 61. भाई अँड. समीर देसाई, सातारा
 62. भाई शरद शंकरराव पाटील, सांगली
 63. भाई सुभाष भगवानराव पाटील, सांगली
 64. भाई प्रा.बाबुराव लगारे, सांगली
 65. भाई संपतराव पवार, सांगली
 66. भाई अविनाश भोसीकर, नांदेड
 67. भाई प्रा.राजेश ढवळे, नांदेड
 68. भाई अँड. संग्राम जनार्दन तुपे, बीड
 69.  भाई बाळासाहेब घुमरे, बीड
 70. भाई मोहन गुंड, बीड
 71. भाई अँड. राजेंद्र नवले, बीड
 72.  भाई विष्णुपंत घोलप, बीड
 73.  भाई प्रा.एस.व्ही.जाधव, मुंबई
 74.  भाई अँड. उदय गव्हारे, लातूर
 75.  मा.मंत्री भाई किसनराव देशमुख, लातूर
 76. मा.आमदार भाई किसनराव जाधव, लातूर
 77. भाई प्रा.दत्ता सोमवंशी, लातूर
 78. भाई धनंजय दि.जाधव, लातूर
 79. भाई अँड. अविनाश देशमुख, उस्मानाबाद
 80. भाई धनंजय उध्दवराव पाटील, उस्मानाबाद
 81. भाई बाळासाहेब धस, उस्मानाबाद
 82. भाई किरण माणिकराव खपले, उस्मानाबाद
 83. भाई बाबुराव जाधव, उस्मानाबाद
 84.  भाई प्रा.अमोल कालीदास दिक्षीत, उस्मानाबाद
 85.  भाई विकासकाका शिंदे, औरंगाबाद
 86.  भाई अंजन साळवे, औरंगाबाद
 87. भाई चंद्रकांत चव्हाण, औरंगाबाद
 88. भाई उमाकांत राठोड, औरंगाबाद
 89.  भाई दिलीप सौदागरे, अमरावती
 90.  भाई अय्याज अहमद फारुकी, अमरावती
 91.  भाई भारत जाधव, हिंगोली
 92. भाई सचिन सोपान पाटील, अहमदनगर
 93. भाई दत्ता भूतेकर, बुलढाणा
 94. भाई चनिराम मेश्राम, गोंदिया
 95.  भाई अँलन वर्मावाला, ठाणे
 96.  भाई सुरेंद्रकुमार मिश्रा, मुंबई
 97.  भाई अनिल मोरे, ठाणे
 98.  भाई गणेश दराडे, ठाणे
 99.  भाई नारायण क्षिरसागर, ठाणे
 100. भाई सचिन मुकणे, ठाणे
 101. भाई आकाश निर्मळ, ठाणे
 102.  भाई गणेश आत्माराम खंडारे, ठाणे