• आमदार भाई जयंत पाटील, रायगड
 • भाई राहुल पोकळे, पुणे
 • भाई अँड. राजेंद्र कोरडे, मुंबई
 • आमदार भाई गणपतराव देशमुख, सोलापूर
 • भाई बाबासाहेब कारंडे, सोलापूर
 • भाई प्रा.एन.डी.पाटील, मुंबई
 • भाई चंद्रकांत गणपतराव देशमुख, सोलापूर
 • भाई बाळासाहेब काटकर, सोलापूर
 • भाई चिदानंद स्वामी, सोलापूर
 • भाई अजित एकनाथ गावळे, सोलापूर
 • भाई अँड. सचिन देशमुख, सोलापूर
 • भाई बाळासाहेब पाटील, सोलापूर
 • भाई प्रा.नानासाहेब लिगाडे, सोलापूर
 • भाई अजितराव सुर्यवंशी, सांगली
 • भाई अँड. आस्वाद पाटील, रायगड
 • भाई विवेक पाटील, रायगड
 • श्रीमती मिनाक्षीताई पाटील, रायगड
 • आमदार भाई पंडीतशेठ पाटील, रायगड
 • आमदार भाई धैर्यशील पाटील, रायगड
 • आमदार भाई बाळाराम पाटील, रायगड
 • भाई जे.एम.म्हात्रे, रायगड
 • भाई सुरेश खैरे, रायगड
 •  भाई हरचंद्र सिंह, रायगड
 • भाई मनोज कुट्टी, रायगड
 • भाई डी.एन.यादव, रायगड
 • भाई आरीफ दाखवे, रायगड
 •  भाई रोशन मारुती पाटील, रायगड
 • भाई संपतराव पवार पाटील, कोल्हापूर
 • भाई बाबासाहेब देवकर, कोल्हापूर
 • भाई चंद्रशेखर पाटील, कोल्हापूर
 • अँड. उज्वला बाबूराव कदम, कोल्हापूर
 • भाई प्रा.टि.एस.पाटील, कोल्हापूर
 • भाई दिलीपकुमार हिंदुराव जाधव, कोल्हापूर
 •  भाई जनार्दन जाधव, कोल्हापूर
 • भाई भरत रंगराव पाटील, कोल्हापूर
 •  भाई एकनाथ सातप्पा पाटील, कोल्हापूर
 •  श्रीमती चित्राताई गोळेगावकर, परभणी
 •  भाई लक्ष्मणराव गोळेगावकर, परभणी
 •  भाई किर्तीकुमार बुरांडे, परभणी
 •  भाई रामदास जराते, गडचिरोली
 •  भाई प्रदीप देशमुख, अकोला
 •  भाई दिनेश मुर्लीधर काठोके, अकोला
 •  भाई राहुल विरेंद्रबाबू देशमुख, नागपूर
 • भाई मिलिंद कांबळे, नागपूर
 •  भाई स्कर्मीश खडसे, वर्धा
 • श्रीमती शर्मिला हंडे-जाधव, मुंबई
 • भाई जनार्दन जंगले, मुंबई
 • अँड. अमीना सय्यद शेख, मुंबई
 • भाई जे.टी.शिंदे, नाशिक
 • भाई मनिष बस्ते, नाशिक
 • भाई संदिप दामोदर पागेरे, नाशिक
 • भाई अशोक बनाजी बोराडे, नाशिक
 • भाई पी.बी.गायधनी, नाशिक
 • भाई कैलास पोपटराव गायधानी, नाशिक
 • भाई विजयकुमार डुरेपाटील, सोलापूर
 • भाई सुखदेव गायखे, नाशिक
 • भाई राजाभाऊ पाटील, बेळगाव
 • भाई विलास घाडी, बेळगाव
 • भाई पोपटराव बोराडे पाटील, पुणे
 • भाई नितीन बनसोडे, पुणे
 •  भाई रवींद्र माधवराव पवार, पुणे
 • भाई सागर आल्हाट, पुणे
 • भाई एम.आर.जाधव, सातारा
 • भाई अँड. समीर देसाई, सातारा
 • भाई शरद शंकरराव पाटील, सांगली
 • भाई सुभाष भगवानराव पाटील, सांगली
 • भाई प्रा.बाबुराव लगारे, सांगली
 • भाई संपतराव पवार, सांगली
 • भाई अविनाश भोसीकर, नांदेड
 • भाई प्रा.राजेश ढवळे, नांदेड
 • भाई अँड. संग्राम जनार्दन तुपे, बीड
 •  भाई बाळासाहेब घुमरे, बीड
 • भाई मोहन गुंड, बीड
 • भाई अँड. राजेंद्र नवले, बीड
 •  भाई सय्यद गफार मो.हनीफ, बीड
 • भाई विष्णुपंत घोलप, बीड
 •  भाई प्रा.एस.व्ही.जाधव, मुंबई
 •  भाई अँड. उदय गव्हारे, लातूर
 •  मा.मंत्री भाई किसनराव देशमुख, लातूर
 • मा.आमदार भाई किसनराव जाधव, लातूर
 • भाई प्रा.दत्ता सोमवंशी, लातूर
 • भाई धनंजय दि.जाधव, लातूर
 • भाई अँड. अविनाश देशमुख, उस्मानाबाद
 • भाई धनंजय उध्दवराव पाटील, उस्मानाबाद
 • भाई बाळासाहेब धस, उस्मानाबाद
 • भाई किरण माणिकराव खपले, उस्मानाबाद
 • भाई बाबुराव जाधव, उस्मानाबाद
 •  भाई प्रा.अमोल कालीदास दिक्षीत, उस्मानाबाद
 •  भाई विकासकाका शिंदे, औरंगाबाद
 •  भाई अंजन साळवे, औरंगाबाद
 • भाई चंद्रकांत चव्हाण, औरंगाबाद
 • भाई उमाकांत राठोड, औरंगाबाद
 •  भाई दिलीप सौदागरे, अमरावती
 •  भाई अय्याज अहमद फारुकी, अमरावती
 •  भाई भारत जाधव, हिंगोली
 • भाई सचिन सोपान पाटील, अहमदनगर
 • भाई दत्ता भूतेकर, बुलढाणा
 • भाई चनिराम मेश्राम, गोंदिया
 •  भाई अँलन वर्मावाला, ठाणे
 •  भाई सुरेंद्रकुमार मिश्रा, मुंबई
 •  भाई अनिल मोरे, ठाणे
 •  भाई गणेश दराडे, ठाणे
 •  भाई नारायण क्षिरसागर, ठाणे
 • भाई सचिन मुकणे, ठाणे
 • भाई आकाश निर्मळ, ठाणे
 •  भाई गणेश आत्माराम खंडारे, ठाणे